Plán práce

  1.  Vybratie témy
  2. Zozbieranie zdrojov 
  3. Napísanie východiskovej kapitoly.
  4. Inštalácia vývojového prostredia
  5. Vytvorenie servera na localhost + vytvorenie databázy
  6. Vytvorenie Frontendu
  7. Vytvorenie webovej stránky

 

Dennik:

28.2.2017 – Angular 2 tutorial – prejdenie celeho tutorialu https://angular.io/docs/ts/latest/tutorial/