Diplomová práca

Pracovná plocha výskumníka

 

Cieľ práce

Cieľom práce je vyvinúť aplikáciu, ktorá slúži ako knowledge base a zároveň odkladacia skriňa pre výskumníka. Eviduje tam svoje články a prezentácie, posudky, práce, ktoré viedol, správy, pracovné cesty, kontakty, projekty, literatúru, sleduje konferencie a odbornú literatúru, vedie si zoznam svojich citácií a všetko má dostupné kdekoľvek z internetu. Všetky záznamy je možné navzájom previazať, pridávať k nim prílohy, exerné odkazy, klúčové slová a komentáre. Systém má responzívny design. Práca nadväzuje na tri predchádzajúce bakalárske práce, ktoré boli vyvíjané vo frameworku GWT, ktorých výsledkom bolo iba rozpracovanie prototypu, avšak kvôli rozsahu nad rámec bakalárskej práce sa ani raz nepodarilo dospieť k úplnému a nasaditeľnému systému. Applikáciu na základe prototypov je nutné vyvinúť od začiatku, keďže predchádzajúce verzie stavajú na menej aktuálnej technológii. Webová aplikácia naprogramovaná v Jave alebo v Javascripte/node.js. Z odborného a teoretického hľadiska sa predpokladá, že si študent naštuduje a použije technológie informačných systémov nad rámec štúdijného programu – urobí prehľad moderných frameworkov pre aplikačné servre a jeden z nich využije.

 

Školiteľ :  Mgr. Pavel Petrovič, PhD.